Formalności związane z wpisem do rejestru dłużników

Krajowy rejestr dłużników (KRD) to niezwykle przydatne biuro informacji gospodarczej. Rejestr ten został uruchomiony w Polsce, jako pierwszy i po dziś dzień cieszy się on ogromnym zainteresowaniem, a korzystający z niego ludzie wiedzą, że wszelkie znajdujące się w rejestrze informacje są rzetelne i sprawdzone. W wielu przypadkach korzystanie z krajowego rejestru dłużników może uratować firmy przed nawiązaniem relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami, którzy w przypadku rozpoczęcia współpracy mogli pogrążyć ich firm lub narazić na duże straty.

Krajowy rejestr dłużników jest swego rodzaju narzędziem stworzonym w celu weryfikowania sytuacji finansowej klienta, osoby zainteresowanej lub udzielającej pożyczki online, kredyty czy też tzw. chwilówki na dowód. Krajowy Rejestr Długów swoją działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku w formie spółki akcyjnej. Rejestr ten pobiera, prowadzi i rozpowszechnia publicznie informacje gospodarcze.

Informacje zawarte w KRD

– informacje dotyczące zadłużenia firmy lub osoby,

– informacje dotyczące terminowego wywiązywania się z podjętych zobowiązań finansowych.

Kto może znaleźć się w KRD?

W krajowym rejestrze długów mogą znaleźć się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prywatne, duże firmy, spółki, czy jednostki organizacyjne różnorodnych instytucji, a także po prostu osoby fizyczne. Dzięki temu rejestrowi mamy też wgląd do informacji statystycznych, dotyczących np. poziomu zadłużenia w poszczególnych branżach. Każda z tych informacji może być niezwykle przydatna w trakcie sprawdzania firmy, czy osoby fizycznej, z którą planujemy rozpocząć działalność biznesową. Po znalezieniu się w rejestrze, aby się z niego wydostać, pozostaje nam już jedynie złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru dłużników.

Zaniedbania prowadzące do wpisu do KRD

Do krajowego rejestru długów mogą trafić osoby, które:

– posiadają zobowiązania finansowe w postaci kredytu konsumenckiego

– dane zobowiązanie finansowe wynosi, co najmniej 200 zł (osoby fizyczne)

– dane zobowiązanie finansowe wynosi przynajmniej 500 zł (firmy)

– zobowiązane finansowe nie jest regulowane, od co najmniej 60 dni

– upłynęło 30 dni od momentu przesłania przez wierzyciela na adres dłużnika odpowiedniego wezwania upominającego do zapłaty, w którym dłużnik został również poinformowany o tym, że jego dane mogą zostać umieszczone w KRD.

Jakie dane są potrzebne, aby zostać wpisanym do KRD?

W przypadku udostępnienia kredytodawcom danych typu: imię i nazwisko oraz numer PESEL możemy zostać wpisani do krajowego rejestru dłużników. W przypadku firm, by zostały one wpisane do KRD, konieczne jest przekazanie danych takich jak: nazwa firmy, siedziba, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (numer NIP).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*