Jak ustala się WIBOR i co to oznacza?

WIBOR może wydawać się czymś tajemniczym. Dla wielu jednak jest to wskaźnik, który należy traktować poważnie i mieć na uwadze w przypadku zaciągania kredytu konsumenckiego, bądź też jego spłacania.

WIBOR jest jednym z elementów, na który składa się wysokość comiesięcznej raty kredytowej. W zależności więc od jego parametrów, osoby zadłużone w instytucjach bankowych mogą liczyć się z dużą lub małą ratą.

Czym jest WIBOR?

WIBOR, czyli „Warsaw Interbank Offered Rate” to stawka, która określa wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Jest on wykorzystywany przez największe instytucje bankowe w trakcie udzielania pożyczek innym bankom. Co więcej, WIBOR jest również nazywany stopą rynkową kredytów i pożyczek.

Jak wylicza się WIBOR?

WIBOR to średnia wielkość oprocentowania, przy jego wyliczaniu odrzucane są wartości najniższe oraz najwyższe.

WIBOR jest ustalany przez największe banki w Polsce każdego dnia roboczego. Podaje się je z kolei o godzinie jedenastej. Udział w ustalaniu stawki biorą instytucje nazywane dilerami rynku pieniężnego. Co ważne, grono tych banków zmienia się co jakiś czas. Jest ono ogłaszane przez Narodowy Bank Polski w wyniku konkursu. Najczęściej biorą w tym udział instytucje największe pod względem aktywów, posiadające największy udział w handlu instrumentami finansowymi. W fixingu ważną rolę odgrywa też Stowarzyszenie Rynków Finansowych, ACI Polska oraz firma odpowiedzialna za udostępnianie informacji o wysokości WIBOR-u.

WIBOR – dla klientów banków – jest podawany w odpowiednich terminach. Mogą to być między innymi takie daty, jak:

– WIBOR ON – depozyt na jeden dzień, od dnia zawarcia transakcji;

– WIBOR TN – na jeden dzień, począwszy od dnia następnego (roboczego);

– WIBOR SW – na tydzień, od dwóch dni od zwarcia transakcji;

– WIBOR 2W – na dwa tygodnie, począwszy od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji;

– WIBOR 1M – na miesiąc;

– WIBOR 3M – na trzy miesiące;

– WIBOR 6M – na sześć miesięcy;

– WIBOR 9M – na dziewięć miesięcy;

– WIBOR 1Y – na jeden rok.

Oznacza to więc, że banki wybierają dogodny termin, a następnie – zgodnie z nim – podają wysokość WIBOR-u i comiesięcznych rat. Najczęściej instytucje kierują się terminem WIBOR 3M o którym więcej na Kapitalni.org, podawanym na trzy miesiące.

Dla klientów jest to znak, że wysokość rat nie zmieni się przez co najmniej trzy miesiące. Takie prognozy pozwalają klientom spać spokojnie. Inne, często wykorzystywane terminy, to 6M, 9M oraz 12M (1Y). Wówczas stawki są podawane kolejno co sześć, dziewięć oraz dwanaście miesięcy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*