Czym różnią się odsetki ustawowe kapitałowe od odsetek ustawowych za opóźnienia?

Warto mieć świadomość, że wspólnicy spółki z o.o. w niektórych sytuacjach podejmują decyzję o udzieleniu jej oprocentowanej pożyczki. Zauważalną różnicą między odsetkami ustawowymi kapitałowymi, a odsetkami ustawowymi za opóźnienia są stopy procentowe. Odsetki kapitałowe będą bowiem niższe o kilka punktów procentowych.

Odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie to często mylone pojęcia. Różnice są jednak bardzo istotne i nie chodzi o różnice w punktach procentowych, a o same definicje i zastosowanie tych obydwu pojęć w praktyce.

Odsetki kapitałowe to wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy zamiennych. Z kolei odsetki za opóźnienie to nic innego jak rekompensata za opóźnienie w zapłacie sumy pieniężnej. Wysokość odsetek zależy od trzech zmiennych: wysokości stopy procentowej, wartości kapitału oraz czasu trwania stosunku prawnego. Odsetki są świadczeniem ubocznym oraz okresowym.

Czy można zatem stosować zamiennie wymienione wcześniej rodzaje odsetek ustawowych?

Odsetki ustawowe kapitałowe i odsetki ustawowe za opóźnienie o których przeczytasz tutaj nie mogą być stosowane zamiennie, gdyż mają zupełnie inną rolę. Warto wiedzieć, że odsetki kapitałowe są pewnego rodzaju formą wynagrodzenia za możliwość polegającą na korzystaniu z obcego kapitału. Doskonałym przykładem mogą być pożyczki.

Z kolei zadaniem odsetek ustawowych za opóźnienie jest sankcjonowanie ewentualnego braku zapłaty w terminie, który został uwzględniony w danej umowie. Powoduje to również zdyscyplinowanie dłużnika, by dochowywać ustalonych terminów. Bardzo często ten rodzaj ustawowych odsetek jest również nazywany karnymi.

Jakie jeszcze można wyróżnić różnice między wymienionymi rodzajami ustawowych odsetek?

Należy zdawać sobie sprawę, że odsetki kapitałowe powinny przede wszystkim wynikać z warunków umowy. Warto zatem wiedzieć, że w prawie cywilnym obowiązuje zasada nominalizmu. W przypadku, gdy przedmiotem danego zobowiązania od momentu jego powstania jest określona suma pieniężna, spełnienie tego świadczenia nastąpi dopiero wtedy, gdy dojdzie do zapłaty jednej ze stron sumy nominalnej. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, gdy przepisy będą stanowiły inaczej.

W przypadku, gdy podmiot A zdecyduje się na udzielenie pożyczki podmiotowi B na ustalony przez strony czas i nie dokonają one jednocześnie zastrzeżenia dotyczącego odsetek kapitałowych, podmiot B będzie miał prawo na zwrócenie zaciągniętej od podmiotu A pożyczki  wyłącznie w takiej kwocie, w jakiej została ona udzielona.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku odsetek za opóźnienie. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że wynikają one z przepisów prawa. W sytuacji, gdy podmiot B z różnych przyczyn nie dokona zwrotu pożyczki podmiotowi A w ustalonym terminie, będzie on mógł doliczyć dodatkowe odsetki za zaistniałe opóźnienie.

Jeżeli dany dłużnik będzie spóźniał się ze spłatą, wierzyciel ma możliwość żądania odsetek za opóźnienie nawet w sytuacji, gdy nie ponosi żadnych szkód z tego tytułu. Nie ma również znaczenia fakt, że opóźnienie jest spowodowane okolicznościami, na które nie ma żadnego wpływu dłużny podmiot.

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*