Przepisy, które regulują wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu jest czynnością, której nie można wykonać w dowolnej chwili. Wszystko zależy od tego, czy umowa najmu przewiduje taką możliwość oraz od okresu, na jaki została zawarta. O ile wypowiedzenie umowy najmu w przypadku umowy na czas nieokreślony nie jest trudne i wystarczy dotrzymać odpowiednich terminów, o tyle już wypowiedzenie umowy na czas określony może sprawić nieco trudności.

Jakich terminów należy dotrzymać w przypadku umowy najmu na czas nieokreślony?

Polskie prawo cywilne bardzo chroni najemców nieruchomości, dlatego wynajmujący nieruchomość na czas nieokreślony, zobowiązany jest przed jej wypowiedzeniem do dotrzymania określonych terminów. Umowę można wypowiedzieć tak naprawdę w każdej chwili. Jeśli najemca uiszcza czynsz co miesiąc, to wynajmujący musi mu złożyć odpowiedni dokument zawierający wypowiedzenie umowy najmu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli opłaty regulowane są rzadziej, okres wypowiedzenia wzrasta do 3 miesięcy. Z kolei w sytuacji kiedy czynsz za nieruchomość regulowany jest częściej, niż co miesiąc, okres wypowiedzenia będzie wynosił jedynie 3 dni.

Oczywiście, są sytuacje, w których wynajmujący jest zmuszony do złożenia wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Może to zrobić, jeśli najemca używa rzeczy znajdujących się w mieszkaniu w sposób sprzeczny z umową lub ich przeznaczeniem, do tego nie reaguje kompletnie na kolejne upomnienia. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym można także złożyć w sytuacji, kiedy osoba zajmująca nieruchomość nie uregulowała opłaty za dwa kolejne okresy rozliczeniowe – w tej sytuacji wynajmujący jest zmuszony uprzedzić najemcę o zamiarze złożenia wypowiedzenia i dać mu jeszcze jeden miesiąc na ewentualne opłacenie zaległych płatności.

Co ze zwrotem kaucji w sytuacji wypowiedzenia umowy najmu?

Kaucja, którą najemca wpłacił w momencie podpisywania umowy, powinna zostać mu zwrócona, pod tym warunkiem, że wynajmujący nie ma do niego żadnych roszczeń finansowych. Równie dobrze wynajmujący może z tej kaucji potrącić zaległe czynsze z tytułu najmu, czy też opłaty za wodą lub energię. Resztę, która pozostanie po uregulowaniu należności, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić najemcy.

Wynajmujący musi zdawać sobie sprawę z tego, że polskie prawo cywilne jest bardzo szczegółowe, jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu. Jeśli najemca udowodni przed sądem, że wypowiedzenie zostało złożone bezzasadnie i niezgodnie z umową najmu, może on dochodzić swoich praw do odszkodowania. Dlatego lepiej przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z przepisami, by później nie żałować.

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*